martes, 20 de septiembre de 2016

JARO DE LA LERNANTO: anoncu publike ĉiuj vian kurson pri Esperanto.

EKO - UEA

Estrara Komuniko 2016-26 sendita el Poznan, Pollando kaj la Esperanta kursaro la 19an de septembro.

Pro la nova lerneja jaroj en multaj mondpartoj, UEA kaj ILEI memorigas vin pri la graveco anonci novajn kursojn al la oficiala arigejo por tiuj informoj en la retejo <edukado.net>. Buntigu la liston kaj la mapon kaj vidigu vian mondparton! Jen kiel rigardi la kursojn kaj kurgvidantojn, kaj kiel anonci ilin: Por rigardi la kursojn

1. Iru al www.edukado.net kaj elektu ‘Kursejo’ el la maldekstra menuo.

2. Elektu kategorion por la rigardado: Movadaj kursoj, lernejaj kaj universitataj kursoj aŭ listo de kursgvidantoj.

3. Elektu ĉu vidi ĉiujn registritajn kursojn aŭ nur aktualajn.

4. Se vi volas vidi nur tre specifajn kursojn, donu Landon, Urbon aŭ la nomon de kursgvidanto.

5. Elektu kion vidi: nur liston aŭ liston kun ligita mapo

Por aldoni komenton, vi devas ensaluti; se vi jam membras en <Edukado.net>, se ne donu retadreson kaj pasvorton por ekmembriĝi: http://edukado.net /ensaluti *Por aldoni kurson*

1. Iru al www.edukado.net kaj elektu ‘Kursejo’ el la maldekstra menuo.

2. Ensalutu se vi jam membras, se Ne, donu retadreson kaj pasvorton por membriĝi (v. supre)

3. En la tria linio, vi trovos jam la ligon ‘Aldonu kurson’

4. Por kurso-tipo elektu ‘movada’ aŭ ‘lerneja aŭ universitata’.

5. Se vi jam pli frue raportis kurson, vi povas revenigi viajn
datumojn kaj nur aktualigi ilin.

6. Se vi estas unuafoja raportanto, respondu al la demandoj, kaj konfirmu la kompletecon.

Kial oni raportu? Unue, por havi plenan bildon pri instruado. Due, por ebligi al vi havi kontakton kun aliaj kursgvidantoj kaj kursanoj.

Premio, avantaĝo: tiuj, kiuj raportas pri kurso tuj ekhavas rajton je libera uzo de la riĉa kolekto de ekzercoj kaj laŭbezone elekti el inter la 800 uzpretaj materialoj.

*Por anonci vin kiel kursgvidanton*

1. Iru al www.edukado.net kaj elektu ‘Kursejo’ el la maldekstra menuo.

2. Ensalutu se vi jam membrars, se ne donu retadreson kaj pasvorton (adreso supre).

3. En la tria linio, vi trovos jam la ligon ‘Aldonu kurson’

4. Sub la kursotipo elektu la trian eblon: ‘Kursgvidanto’

5. Plenskribu la formularon, kiu aperas, per tio vi povos ricevi invitojn de movadaj kursejoj.

Baze de viaj informoj povas kreiĝi multflanka utila statistikaĵo pri la diversaj kursoj: http://edukado.net/prie/sinprezento/statistiko.

En la PDF vi vidas la aspekton de la interaktiva mapo en <edukado.net>

 Stefan MacGill - Vicprezidanto de UEA
Strebante je konkretaj atingoj kaj rezultoj
   

miércoles, 14 de septiembre de 2016

AFRIKA UEA KOMISIONO: "6-a AKE-2016, okazos en decembro, en Tanzanio.

LA SESA AFRIKA 

KONGRESO DE ESPERANTO (AKE6)

 http://www.esperanto-afriko.org/ake6en2016.htm

La sesa afrika kongreso okazos en Bunda (Tanzanio)

 de la 24-a gxis la 31-a decembro 2016. 

 PROGRAMARO    aux rigardu sube

Jen listo de aligxintoj kaj  logxebleco.

Nomo  kaj lando
 1. Mramba Simba,  Tanzanio
 2. Mulele S. Mmbassa, Tanzanio
 3. Paulo Kusaya,  Tanzanio
 4. Jérémie SABIYUMVA,  Burundo
 5. Emile Malanda Nianga,  Sudafriko
 6. Jean-Bosco MALANDA LUTETE,  DR Kongolando
 7. Jean Codjo,  Kanado
   8. Adjé Adjévi,  Togolando
   9. Bernard Gnancadja,  Benino
 10. Sharifa A. Abas,  Kenjo
 11. Anita Dagmarsdotter ,  Svedujo

12. s-rino Mireille Grosjean, Svislando
13. s-ro Naulet Yannick, Francio
14. s-ro Abraham Korir, Kenjo
15. s-ro Fredick Chumba, Kenjo
16. s-ro Mana Brinson, DR Kongolando
17. s-ino Paskalino Mushamalirwa, DR Kongolado 
18. s-ro SergeRusaki,  DR Kongolando
19. s-ro Costa Mashauri,  Tanzanio
20. s-ro s-ro Justin BYAMASU, DR Kongolando

21. s-ino: RAHERIMAHATRATRA Judith Clairette, Madagaskaro

22.  s-ro KAHINDO Jeremie, DR Kongolando

23. s-ro MUHIRE Joel, DR Kongolando

24.  s-ro NDAYISHIMIYE Jonathan, 
DR Kongolando
25. s-ro Lafi Charles DIATTA, Sengalo

26. s-ino JEPCHUMBA Olive, Kenjo

27. s-ino ZUULA  Zouzou  RASHIDI, DR Kongolando

28. s-ro DISMAS Robert, Tanzanio

29. s-ino Muyobo Belenda Ghislaine, DR Kongolando
30. s-ro Onan Ediambas Eddy, DR Kongolando
31. s-ro Honoré SEBUHORO NDARIHORANYE, DR Kongolando
32. s-ro Moses Gbetogo Opa, Niĝerio

KIEL ATINGI LA KONGRESURBON?

Ekzistas multaj ebloj, jen kelkaj el ili.
1. De Dar es salaamo [Daresalamo] – la ĉefa ekonomia centro kaj la iama ĉefurbo kun la internacia flughaveno – per aviadilo al la urbo Mwanza kaj de Mwanza al Bunda per loka aŭtobuso. Ekzistas multaj aŭtobusoj, kiuj veturas inter Mwanza kaj Bunda dum ĉiu tago.
2. Eblas ankaŭ veturi per aŭtobuso de Daresalamo al Mwanza. En tiu kazo, oni nepre devos tranokti en Mwanza, kaj de tie la sekvan tagon veturi al Bunda.
3. Ankaŭ eblas per rekta aŭtobuso de Daresalamo al Bunda. La vojaĝo daŭras inter 18 kaj 24 horojn. Se sufiĉe multaj homoj emos vojaĝi laŭ tiu vojo, la Kongresa Organiza Komitato (KOK) aranĝos grupan vojaĝon de Daresalamo al Bunda.
4. Alia itinero estas de Kilimanĝaro (Arusha) per aviadilo al Mwanza, kaj de Mwanza al Bunda per linia aŭtobuso, aŭ de Arusha per aŭtobuso kun tranokto en Mwanza kaj de Mwanza al Bunda.
5. Ankaŭ eblas per rekta aŭtobuso de Arusha al Bunda tra Ngorongoro kaj Serengeto—naciaj parkoj. La veturo per tiu vojo daŭras proksimume 10-12 horojn, sed antentu: la alilandanoj devos pagi 100-120 EUR por transiri tiujn du naciajn parkojn.
7. Certe plej facile por multaj alilandanoj estas veni al Bunda el Najrobio, Kenjo, per rekta aŭtobuso dum 10 horoj. Eblas ankaŭ de Najrobio per aviadilo al Mwanza kaj poste per aŭtobuso al Bunda. Aŭtobusa vojaĝo inter Mwanza kaj Bunda daŭras 2 horojn.
Ĉiuokaze, estus pli bone, ke ĉiu vojaĝonto al la 6-a AKE antaŭe komuniku kun la organizantoj por ricevi specifajn konsilojn pri kiel atingi la kongresejon. La ĉefa kontaktadreso por la kongreso estas: ake-2016@yahoogroupes.fr    

Programaro

Sabaton, la 24-an de decembro 2016

12-a horo : Alveno de la gekongresanoj
                   - Registriĝo de alvenintoj, disdono de kongresaj dokumentoj
                   - Enskribiĝo por vizitoj, ekskursoj ktp
                   - Loĝigo de alvenintaj kongresanoj
15.00 – 16.00 : Kunsido de la Afrika Komisiono kun LOK – Lokaj Organizantoj Kongresaj
16.00 – 17.00 : Partopreno en radio-elsenda programo
18.00 – 19.30 : Vespermanĝo
20.30 – 23.30 : Interkona vespero

Dimanĉon, la 25-an de decembro 2016

07.30 – 08.30 : Matenmanĝo
09.00 – 09.30 : Malfermo de la seminario kun koncizaj prezentoj de la gvidontoj
09.30 – 10.00 : Sin-prezentoj de AMO-anoj
10.00 – 12.00 : “Kiel redakti kaj mastrumi projektojn “I
12.30 – 13.30 : Tagmanĝo
14.00 – 16.00 : “Kiel fondi kaj organizi kluban vivon“ I      
16.00 – 16.15 : Paŭzo
16.15 – 18.30 : “Eluzo de Esperanto en turismo aŭ komerco“I
17.30 – 19.00 : Vespermanĝo
20.00 – 21.30 :  “Kiel fondi junularan sekcion en landoj sen sekcio de TEJO“I

Lundon, la 26-an de decembro 2016

07.00 – 07.45 : Matenmanĝo
08.00 – 09.50 : “Kiel fondi kaj organizi kluban vivon“II
10.00 – 12.00 : “Kiel redakti kaj mastrumi projektojn “II
12.30 – 13.30 : Tagmanĝo
14.00 – 16.00 : “Kiel fondi junularan sekcion en landoj sen sekcio de TEJO“II
16.00 – 16.15 : Paŭzo
16.15 – 18.30 : “Eluzo de Esperanto en turismo aŭ komerco“II
17.30 – 19.00 : Vespermanĝo
20.00 – 21.30 :  Resumo, konkludoj de AMO-seminario

Mardon, la 27-an de decembro 2016

07.30 – 08.30 : Matenmanĝo
                          - Registrado de malfruantaj kongresanoj
08.45 – 09.00 : Akcepto kaj instaligo de invititoj
09.00 – 11.00 : Malfermaj ceremonioj
                          - Nacia himno
                          - Salutvortoj de la eksterlandaj reprezentantoj ĉe la kongreso
                          - Bonveniga mesaĝo de la Prezidanto de KOK
                          - Salutmesaĝo de la kunordiganto de la Afrika Komisiono
                          - Intermedo (artaj eroj prezentotaj de loka grupo folklora)
                          - Salutmesaĝo de la Prezidanto de TEA
                          - Malferma parolado de la reprezentanto de la Tanzania ŝtato
                          - Voĉlegado de mesaĝoj adresitaj al la kongreso
                          - Himno de Esperanto “La Espero“
                          - Memorfotiĝo
11.00 – 11.15 : Vizito al ekspoziciitaj Esperanto-verkaĵoj
11.30 – 12.00 : Honora vino (akcepto de gastoj kaj landaj reprezentantoj)
12.00 – 13.30 : Tagmanĝo
14.30 – 16.00 : Laborgrupo pri la kongresa temo: “Esperanto, ilo por paco kaj disvolviĝo“
16.00 – 17.00 : Prelego: “Heredaĵo de porkonflikta edukado, influo sur nia movado“
                          - Internaciaj ekzamenoj de ILEI/UEA
17.00 – 18.00 : Instruado de la sŭahila lingvo al interesiĝantoj
                       - Ateliero pri perkutado
18.30 – 19.30 : Vespermanĝo
20.00 – 23.00 : Nacia vespero (dancprezentado de loka arta grupo)


Merkredon, la 28-an de decembro 2016

06.00 – 07.00 : Piedpilka trejnado
07.00 – 08.30 : Matenmanĝo
09.00 – 10.15 : Diskutrondo “Esperanto en Burundo“
10.15 – 11.30 : “Afrikaj kontribuoj al la Esperanta literaturo“
12.00 – 13.30 : Tagmanĝo
14.00 – 15.30 : Lernado de loka lingvo (daŭrigo)
                         - Internaciaj ekzamenoj de ILEI/UEA (daŭrigo)
                         - Ateliero pri perkutado
                         - Libera umado
15.30 – 18.00 : Lingvaj  Festivaloj+ Internacia Gastronomio
18.00 – 19.30 : Vespermanĝo
19.30 – 20.30 : Aŭcio, kvizo (la profito iros al la kaso de la tanzania E-movado)
20.30 – 00.00 : Diskoteko

Ĵaŭdon, la 29-an de decembro 2016

06.00 – 07.30 : Piedpilka maĉo kontraŭ loka futbala teamo
08.00 – 09.30 : Matenmanĝo
09.30 – 11.30 : Prelego: “Regionaj ekonomiaj komunumoj en Afriko – speciala rigardo pri Orientafriko“ 
11.30 – 13.00 : Tagmanĝo
13.30 – 17.30 : Duontaga ekskurso al la muzeo de la unua Tanzania Ŝtatprezidento
                          - Libera umado por neekskursantoj
18.00 – 19.30 : Vespermanĝo
19.45 – 20.30 : Esperanto en Ugando/ Ruando
20.30 – 22.00 :  Esperanto en DR Kongo: defioj kaj perspektivoj

Vendredon, la 30-an de decembro 2016

06.30 – 07.30 : Matenmanĝo
08.00 – 18.00 : Tuttaga ekskurso al la bestoparko Serengeti
18.30 – 20.00 : Vespermanĝo
20.00 – 20.45 : Esperanto en Tanzanio
21.00 – 21.45 : Esperanto en Kenjo
22.00 ĝis malfrua nokto : Internacia kongresa balo kaj diversaj ludoj

Sabaton, la 31-an de decembro 2016

07.30 – 08 30 : Matenmanĝo
08.30 – 11.45 : Duontaga ekskurso al la mezgrada Esperanto-lernejo de Marambeka
11.30 – 13.00 : Tagmanĝo
14.00 – 15.00 : Afrikaj esperantistoj interkonsiliĝas
15.00 – 17.00 : Fermaj ceremonioj
                         - Dankesprimo de LKK
                         - Laŭta legado de la kongresaj raporto kaj rezolucio
                         - Transdono de la Esperanta Flago al la lando gastigonta de la 7-a AKE
                         - Disiĝo de la gekongresanoj.

Loĝebleco

Antaŭ iom da tempo eblas ekmendi loĝadon por la 6-a Afrika Kongreso de Esperanto, kiu okazos inter la 24-a kaj la 31-a de decembro 2016 en Bunda, Tanzanio.
En la ĉi-aldonita PDF slipo vi trovas liston, fotojn kaj loĝkondiĉojn pri la mendebaj hotelĉambroj en Bunda.

Ĉiuj listigitaj hoteloj posedas en siaj ĉambroj duŝejon, necesejon, televidilon kaj la matenmanĝo estas enkalkulita en la prezo. Ili ne havas retaliron tamen, en la kongresejo LKK funkciigos retkafejon, kie kongresanoj povos retumi page dum la kongresa semajno. Eblas iri ankaŭ retumi en la urbo kontraŭ pago.
La hoteloj akceptas pagon en la loka valuto kaj ekzistas bankaŭtomatoj en multaj anguloj de Bunda urbo. Oni povas senprobleme maldeponi monon el la bankaŭtomatoj per internaciaj bankkartoj kiel Mastercard k.s.
Bonvolu enrigardi la dokumenton por mem ekscii pli.
Ĉiuj demandoj pri la kongreso estas volonte bonvenaj al: ake-2016@yahoogroupes.fr


Kunordiganto,
Afrika Komisiono de UEA

Nekonata verko de Zamenhof en la postkongresa Revuo La Ondo de Esperanto...

       Tue Sep 13, 2016 . Posted by: "La Ondo de Esperanto" sezonoj 

 Nekonata verko de Zamenhof en la postkongresa Ondo     

La postkongresa kajero de “La Ondo de Esperanto”, presita antaŭ tri semajnoj en Litovio, estas pli ampleksa ol kutime pro artikoloj pri multaj aranĝoj okazintaj dum la Kongresa Sezonoj en Esperantujo. Al la plej granda kaj grava el ili – la 101a Universala Kongreso de Esperanto en Nitra, Slovakio – estas dediĉitaj pluraj tekstoj, inkluzive de la tradicia prikongresa artikolo de Jukka Pietiläinen, kiu ĉi-jare redaktis la kongresan kurieron.


Al la kongreso estas dediĉita ankaŭ la kovropaĝo kiun ornamas foto el la esperantista procesio tra la urbocentro de Nitro.
Bone pritraktataj estas ankaŭ aliaj kongresoj kaj konferencoj, okazintaj
preskaŭ samtempe en Slovakio: kongresoj de romkatolikaj kaj la protestantaj kristanoj-esperantistoj, la La 20a Internacia Medicinista
Esperanto-Konferenco, kaj la internacia lingvopolitika konferenco
“Perspektivoj de lingva komunikado en la Eµropa Unio”, en kiu membro de la Eŭropa Komisiono Vytenis Andriukaitis ĉefparolis en Esperanto; la
priesperanta parto de lia parolado estas presita en la sekcio “Tribuno”.
Krome oni povas legi pri la 52aj Baltiaj Esperanto-Tagoj en Litovio, pri la
89a kongreso de SAT en Germanio, pri la 49a konferenco de ILEI en Hungario, pri la someraj Esperanto-lernejoj en Usono kaj Finnlando kaj pri multaj diversspecaj kunvenoj, kiuj montras la buntan aktivadon de la esperantistoj en la mondo.

Krom la jam menciita teksto de la parolado de la eŭropkomisionano
Andriukaitis en la sekcio “Tribuno” estas legeblaj, interalie, komentarioj
de niaj kolumnistoj Komitatano Z kaj Dafydd ab Iago, kaj kontribuo de
Jean-Luc Tortel al la diskuto pri la malfacila Esperanta akuzativo. 
En ĉi tiu kajero de “La Ondo”, estas ankaŭ la artikolo “Siktivkaro, la ĉefurbo de Komio” verkita de Anatolo Sidorov en la rubriko “Urboj de Ruslando” kaj rakonto de Halina Gorecka “Bydgoszcz, la Mekko de la Esperanto-turismo” en la rubriko “Nia Trezoro”.

En la kultura sekcio enestas ampleksa recenzo de Leif Nordenstorm pri la romano “Dio ne havas eklezion” de Trevor Steele, informoj pri novaj libroj, anonco pri la literatura konkurso Liro-2016, kaj en la fino estas la nepra paĝo “Mozaiko” kun nova konkurstasko kaj plia kolekto de spritaj splitoj kaj preskeraroj, plukitaj de István Ertl. Inter ili mi elektas jenan:
“Leono Zamenhof estas la sesa frato de Ludoviko, kaj la dua vira, post
Felikso”.
Nu, ĉi tiu frazo el la “Historio de la Esperanta literaturo” de Minnaja kaj Silfer estas nur ŝerca kontribuo al la zamenhofologio, sed en la plej freŝa “Ondo” estas teksto, kiu alportas tute novan informon pri la iniciatoro de Esperanto. 
Nome, ni trovis en la Ŝtata Ruslanda Biblioteko en Moskvo, (eksa
Biblioteko Lenin) ĝis nun nekonatan presaĵon de Zamenhof. Ĝi aperis en Peterburgo en la jaro 1886a, do unu jaron antaŭ la apero de la Unua Libro.


Temas pri grandformata tripaĝa “kajero”, kiu enhavas okversan kantaĵon de Zamenhof kun muziknotoj de Rozenoer. Ĝi estas verkita en unu plia Praesperanto kaj presita per literoj de tiutempa rusa alfabeto, dum la muzikaj indikoj (italaj) estas latinliteraj. Ĉu vi volas scii pli multe pri ĉi tiu sensacia trovaĵo? Abonu “La Ondon” aŭ atendu publikigon en nia novaĵretejo, probable post tri monatoj, je la Zamenhofa Tago.

Sed eble la plej grava artikolo en la postkongresa “Ondo” estas presita sur la 3a paĝo, eĉ antaŭ la materialo pri la Nitraj eventoj – la eldonanto kaj redaktoro de “La Ondo” anoncas gravan ŝanĝon, nome: ekde la 2017a jaro “La Ondo de Esperanto” aperos nur elektronike laŭ la normoj pdf kaj ePub.

“La Ondo de Esperanto” estas abonebla en la papera formo kontraŭ 42 eŭroj por la kuranta jaro kaj kontraŭ 21 eŭroj por jarduono. La elektronika jarabono por la tuta jaro kostas 15 eŭrojn. Pli detale pri la abonkondiĉoj legu en nia retejo.
http://esperanto-ondo.ru/Lo-abon.htm  - ---
La retejo por vi: http://sezonoj.ru/

jueves, 8 de septiembre de 2016

Aperis Revuo ESPERANTO de UEA julio-aŭgusto 2016- Leginda...

ĈI NUMERE: En la julia-aŭgusta numero vi denove trovos viajn kutimajn rubrikojn, ni daŭrigas la seriojn pri moderna edukado kaj pri jutubaj kanaloj, vi povas legi pri kvargeneracia Esperanta familio, kaj tri tekstoj enkondukos la Jaron de la Lernanto. Ni daŭre esperas je viaj kontribuoj, artikoloj, raportoj, recenzoj, novaĵoj, ĉar la revuo estas la via, kaj nur vi povas teni ĝin viva kaj multflanka. Attila Kaszás

La enhavlisto de la julia-aŭgusta kajero:

 • 147 ... Malferme – Jaro de la Lernanto: Mireille Grosjean
 • 147 ... Leganto de la monato – D-ino Denice Maldonado Valverde
 • 149 ... Eŭropa Volontula Servo – Veronika Poór
 • 149 ... Jutubaj kanaloj en Esperanto – Aleks André
 • 149 ... Oficiala informilo
 • 150 ... Jaro de la Lernanto – Mark Fettes – Stefan MacGill.
 • 152 ... Ĉu novaj ebloj en la edukado – Ottmár Járeb
 • 154 ... 12-a Internacia Esperanto-Renkontiĝo de Meditado – Choe Taesok
 • 155 ... AMO-Seminarioj – Sara Spanò
 • 156 ... Kvargeneracia Esperanta familio – Esperantina Grażyna Mirska
 • 158 ... Nur diligento – librorecenzo – Mao Zifu
 • 160 ... Lingva rubriko – Rob Moerbeek
 • 161 ... El la Esperanta gazetaro
 • 162 ... Naciaj kongresoj
 • 163 ... ILEI-Konferenco – Mireille Grosjean
 • 164 ... TEJO aŭ Mefistofelo – Seŝimo Masaja
 • 165 ... Stroganofo el terpomo
 • 165 ... PIVO – la fama vortaro
 • 166 ... Forpasoj
 • 167 ... Laste aperis
La julia-aŭgusta PDF-versio de la revuo Esperanto estas trovebla sub la menuero TEKO - kune kun pluraj antaŭaj numeroj. Junaj membroj trovos tie ankaŭ aktualajn PDF-versiojn de la revuo Kontakto.- http://reto.uea.org

 

miércoles, 7 de septiembre de 2016

“EDUWIKI” kampanjo por la uzo de Vikipedio en lernejoj.

  
 https://outreach.wikimedia.org/wiki/Education/EduWiki_Campaign/es   -  /en

Nova ŝanco por ILEI kaj Esperanto: kampanjo 
por plia uzo de Vikipedio en lernejoj... 
kaj en la instruado de Esperanto.

Laŭ oni informas en la reto, grupeto de internaciaj instruistoj lanĉis kampanjon por faciligi la uzon de la reta enciklopedio en la lernejoj.  Preskaŭ en la tuta mondo lernantoj jan ricevas propran komputilon aŭ havas facilan aliron al la komputilaro de la lernejoj.
Do oni invitas instruistoj aliĝi, legi kaj sperti la kvar donitan specimenon pri tia uzo, kaj eniri kun opinioj kaj kunlaborado.

Sendube la ideo nek la propono estas nova, ĉar Vikipedio jam estas uzita en la educado: vidu http://outreach.wikimedia.org/wiki/Education/eo 
Tamen multaj instruistoj ne estas trejnitaj nek kapablaj uzi la reton kaj ĝiaj servoj:  okazas ke la plej parto de la instruistaro studis kaj kapabliĝis en la antaŭa jarcento, tamen la averaĝa lernantaro naskiĝis enla nova jarcento kune al la lasta interreta kaj poŝtelefonia teknologio.


Ni ne bezonas multon pripensi la aferon: ĉar sendube tio estas vera donaco por esperantistoj, ĉefe al nia ILEI, kaj la TEJO-anoj, por "oficiale" aliĝi, kunlabori kaj uzi nian VIKIPEDIOn, kun prprajn specimenojn por perfektigi la lingvon, kaj instruadi ĉefe al la nova generacio de "Duolingvanoj", kiuj ĉiu monate pli kaj pli, bezonos havi lecionojn pri la Historio, literaturo kaj kulturo de la internacia Esperanto-Movado.-