miércoles, 24 de agosto de 2016

Revuo Esperanto junia 2016.... iom malfrue kaŭze de teknikaj problemetoj....LEGINDA!


En la retejo UEA.ORG jam estas elŝutebla la PDF-versio de la junia numero de la revuo Esperanto.
Por elŝuti la numeron bonvolu viziti retpaĝon http://reto.uea.org (unuafojaj venantoj bezonas registriĝi).

ĈI NUMERE: "La junian numeron tradicie parte okupas la Estrara raporto 2015, ĉi-foje eĉ pli longe, ol pasintjare pro la multaj raportindaj agadoj de UEA. Pluraj rubrikoj elfalas nun, sed la atendantaj artikoloj aperos en la julia-aŭgusta numero..."

La enhavlisto de la junia kajero:
· 123 ... Malferme
· 123 ... Leganto de la monato — Ilia Dewi
· 125 ... Senemocie pri Esperanto en Bjalostoko — Barbara Pietrzak. Estraranino de UEA intervjuis la lokajn kompetenculojn pri la aktualaĵoj ĉirkaŭ la Zamenhof-Kulturcentro, kies sorto interesas la esperantlingvan komunumon
· 125 ... Jutubaj kanaloj en Esperanto — Aleks André
· 126 ... Balota kongreso de SKEF — Peter Baláž
· 126 ... Biblioteka apogo Bachrich — Osmo Buller
· 127 ... Olimpikaj ludoj en la Urbo „Mirinda” — Fernando Pita. Nia brazila korespondanto raportas pri la preparoj, sekvoj kaj esperantistaj projektoj de la plej granda internacia evento de 2016, la Olimpikaj Ludoj en Rio-de-Ĵanejro.
· 128 ... Lingva traktado de rifuĝintoj — Giulio Turone
· 129 ... Estrara Raporto de UEA 2015
· 138 ... Poliglota kunveno en Berlino — Attila Kaszás
· 139 ... TEJO-anoj en Strasburgo — Alberto Vitale. La Konsilio de Eŭropo organizis Eŭropan Junularan Eventon en Strasburgo en majo, kie grandnombra grupo de TEJO-aktivuloj reprezentis la junajn esperantistojn sukcese.
· 140 ... El la Esperanta gazetaro
· 141 ... Lingva rubriko — Rob Maerbeek
· 141 ... Kroko, la krokodilo
· 142 ... Forpasoj, naskoj
· 143 ... Laste aperis
La junia PDF-versio de la revuo Esperanto estas trovebla sub la menuero TEKO - kune kun pluraj antaŭaj numeroj. Junaj membroj trovos tie ankaŭ aktualajn PDF-versiojn de la revuo Kontakto.
Bonvolu viziti retan Jarlibron - http://reto.uea.org -> Retlistoj...Au peti tion al reto@uea.org.

Amike, - Andrej Grigorjevskij, - volontula prizorganto de UEA.ORG

83-a ITALA KONGRESO 2016 DE ESPERANTO, en FRASCATI apud Romohttp://kongreso.esperanto.it/83/bonvenon.htm

Temo de la kongreso estos: Instruado de lingvoj en eŭropaj lernejoj.
Abundos prelegoj, muzikaj prezentoj kaj ekskursoj al centritalaj
turismaĵoj. Kompreneble Romo el nia vidpunkto povas esti konsiderata periferio de Frascati, kaj tie nin akceptos la papo en ĝenerala aŭdienco.

ESTUS TRE INTERESA HAVI INFORMON PRI LA VORTOJ DE LA ARGENTINA PAPO FRANKISKO, RILATE AL ESPERANTO, ĈAR SERĈEME LI DIRIS KE LI SONĜAS "EN ESPERANTO"...  KONGRESANOJ ESTOS RICEVITA DE LA PAPO EN ĜENERALA AŬDIENCO...
Deziru ni sukceson al kongresoj kiu de nove okupiĝos pri la instruado de lingvoj  kaj eĉ de Esperanto en la eŭropaj lernejoj. Sukcesu! Iam Esperanto eniros en publikaj lernejoj, kaj venontjare: "Zamenhofa jaro" kaj "Jaro de la esperanta lernanto" estas tre trafa okazaĵo.


lunes, 22 de agosto de 2016

EKO 2016-24: LASTA RESUMO de informoj, filmoj kaj podjastoj pri Nitra-101-a UK.Se vi ne havis tempon legi aŭ iom pli atenteme sekvi la UK-Nitra, jen por tiu ĉi EKO informilo.


Dom 21 Ago 2016 5:19 pm . Inviato da: "Stefan MacGill"
*Estrara Komuniko EKO 2016-24 sendita el Budapeŝto, la 21an de aŭgusto.*

*Al: Landaj kaj Fakaj Asocioj de UEA (aliĝintaj kaj ne). Plie al la Komitato, Konsilianoj, regionaj komisionoj de UEA, ILEI-aktivuloj, TEJO-estraro, gazetaro, partoprenintoj en iuj AMO-seminarioj, aliaj listoj kaj unuopuloj.*

Kongresaj filmoj

Jen ligo al filmeto pri ĉi-jara UK en Nitra, farita de SO Jinsu el Koreio,
la sekvajara UK-lando:

https://www.youtube.com/watch?v=4miBJI69OuE&feature=youtu.be

Sendis:SO Gilsu

Ne ĉiujn programerojn en la UK eblis partopreni, ĉar okazis pluraj
samtempe, sed kelkajn vi povas plene spekti eĉ post la kongreso. 15
programeroj okazintaj en salono Hodler, interalie kunsidoj de la Komitato
de UEA, prelegoj kaj koncertoj, estas spekteblaj ĉe:

https://archive.tp.cvtisr.sk/archive.php?tag=esperanto

Sendis: Dorota Rodzianko


Kongresaj podakastoj.
La podkasta teamo de <movada vid-punkto> pretigis imponan serion da
son-intervjuoj kun movadaj aktivuloj kadre de la Kongreso. Ĉiuj elsendoj
de la 101a UK estas aŭskulteblaj en la retejo de <movada-vid.punkto>.

*MvP001-Preparoj por UK 101* (registrita en januaro 2016)
https://movada-vid.punkto.info/2016/01/16/mvp001-preparoj-por-uk101/
Gastoj: Peter Baláž, Ján Vajs; 45 min.

*MvP003- Parolado pri UEA 2016*
https://movada-vid.punkto.info/2016/07/25/mvp003-parolado-pri-uea-2016/
Gastoj: Mark Fettes, Martin Schäffer; 50 min.
En la PDF aperas foto de tiuj intervjuitoj farita dum la postkongresa
estrarkunsido.

*MvP004-Esperanto instruado*
https://movada-vid.punkto.info/2016/07/25/mvp004-esperanto-instruado/
Gastoj: Mireille Grosjean, Katalin Kováts; 1 horo 10 min

*MvP005-Faka agado*
https://movada-vid.punkto.info/2016/07/27/mvp005-faka-agado/
Gasto: José Antonio Vergara; 1 horo 32 min

*MvP006-Lingva justeco*
https://movada-vid.punkto.info/2016/07/28/mvp006-lingva-justeco/
Gastoj: Javier Alcalde, Bengt-Arne Wickström; 1 horo 46 min

*MvP007-UK 102 en Seulo*
https://movada-vid.punkto.info/2016/07/28/mvp007-uk102-en-seulo/
Gastoj: So Jinsu, Ho Song; 57 min

*MvP008-Esperanta kulturo*
https://movada-vid.punkto.info/2016/07/31/mvp008-esperanta-kulturo/
Gastoj: Anna Löwenstein, Chuck Smith; 1 horo 33 min

MvP009-Resumo pri UK 101*
https://movada-vid.punkto.info/2016/08/04/mvp009-resumo-pri-uk101/
Gasto: Alois Eder; 1 horo 57 min

Krome ni ankaŭ regule registras podkaston pri neesperantaj temoj
https://kern.punkto.info/

*Kontaktinformoj por Movada-vid.punkto*
Reteja adreso https://movada-vid.punkto.info
retpoŝto: kontakto@movada-vid.punkto.info
Raportis: Johannes, Julia kaj Eva

En la PDF aperas foto el la manifestacio survoje al la urba placo.
VOJOTROV: La unua ero en ova orientiga serio:
Kelkaj komunikaj ebloj de kaj pri UEA


*Informoj pri UEA*
La baza kaj oficiala fonto de informoj pri la Universala Esperanto-Asocio
estas ĝia retejo:
www.uea.org

Tie la kategorioj je eniro estas: UEA (enkonduka prezento), Aktuale
(novaĵoj el la Asocia vivo), Asocio (ĉefaj organoj kaj strukturoj),
Strategio (la nune valida plano), Landoj (informoj pri la sepdeko da landaj
asocioj de UEA), Fakoj, (informoj pri la fakaj asocioj de la Asocio), TEJO
(junulara agado, TEKO (gravaj dokumentoj kaj financaj raportoj, i.a. por
komitatanoj).

Pliaj paĝoj permesas retan aliĝadon al UEA aŭ la kongresoj, prezentas
informojn pri Universalaj Kongresoj, pri la Delegitaro, la asociaj revuoj
kaj la libroserva katalogo.

*Libere alireblaj informejoj, diskutejoj*

Populara estas la paĝo de UEA en Facebook:
https://www.facebook.com/Universala.Esperanto.Asocio.
5.647 homoj ŝatis la paĝon, al ĝi alvenas multaj reagoj, komentoj kaj fotoj.

UEA havas pli grandan kaj vaste alireblan grupon en Facebook kun momente
735 grupmembroj:
https://www.facebook.com/groups/Universala.Esperanto.Asocio;

Tie oni ne postulas membrecon al UEA. Tiu grupo estas por membroj
individuaj, aligitaj kaj simpatiantoj de UEA. Al tiu grupo eblas alsendi ne
nur tekstajn mesaĝojn (laŭeble mallongajn sed trafajn), sed ankaŭ fotojn
kaj foto-albumojn – prefere kun bildklarigoj. Mesaĝoj devas rilati al la
agadoj au celoj de la Asocio.

Nun ĉiu alsendata mesaĝo devas esti aprobita de administrantoj, vidu ĉe:
https://www.facebook.com/groups/Universala.Esperanto.Asocio/admins

*Diskutejo por individuaj membroj de UEA *
Por disponigi liberan forumon al niaj individuaj membroj, sendepende de la
estraro, ekzistas retpoŝta listo. La sekva adreso prezentas la regularon
por la grupo:
https://groups.yahoo.com/neo/groups/uea-membroj/info,

La grupmembroj mem elektas prizorgantojn por la listo. Klaku la (devige
anglalingvan) butonon <+ *Join Group>*, por peti aliĝon al la grupo,
laŭeble citante vian uea-kodon. Ĉiam eblas malaliĝi pere de sekvo de ligo
sube de ĉiu grupa mesaĝo. La grupo momente havas 284 membrojn.

*Estonto*
Aktivaj diskutoj en la Asocio rilatas al pretigo de novaj laŭtemaj forumaj
eblecoj por diskutigi la membrojn kaj aliajn. Diversaj organoj de la Asocio
havas siajn proprajn diskutejojn, ekz. la komatatanoj, konsilianoj kaj
agantoj pri informado.
Vortoj: 550

Ĉi tiu komuniko estas disponebla laŭ la permesilo Krea Komunaĵo Atribuite
Samkondiĉe 4.0 Tutmonde. Por pli da informoj vidu ĉe: <https://creativecommons.
org/licenses/by-sa/4.0/>.

Aperintaj komunikoj legeblaj ĉe: http://uea.org/vikio/index.
php/Komunikado_kun_LA,_FA...

*ALDONU VIN:* Skribu al <stefan.macgill&lt;ĉe>gmail.com>. Neniu alira kondiĉo
aldone al valida retadreso. Malferma al Aligitaj Membroj, eks-membroj,
neniam-membroj, volapukistoj ktp.
*SUBTRAHU VIN:* Skribu al la supra adreso. Donu vian nomon, retadreson
landon, kaj (se eble) la grupo aŭ kialo por via ĉeesto en la ekspedolistoj.

Kore  -Stefan MacGill - Vicprezidanto de UEA

Strebante je konkretaj atingoj kaj rezultoj - 
Attachment(s) from Stefan MacGill
1 di 1 file
-------------------------------------------------
Mesagho dissendita de E-INS = Esperanto-Instruado
-------------------------------------------------

Descripción: https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/mediatype/icon_2_youtube_x16.pngviernes, 12 de agosto de 2016

Laste ne balaste: komentarieto pri la UK-Nitra.-
1 Aŭgusto 2016 komentarieto de Jukka Pietiläinen

-La Balta Ondo-

Nitro estas la kvara plej malgranda urbo, kie okazis Universala Kongreso de Esperanto, kaj la plej malgranda dum pasintaj kelkdek jaroj. La unua timo tiurilate estis, ĉu sufiĉas la hotelĉambroj, sed ŝajnas ke ne estis multe da problemoj tiurilate, almenaŭ en amasloĝejaj kategorioj, kiuj troviĝis apud la kongresejo. La kongresejo estis la agrikultura universitato de Slovakio, kaj la studentaj loĝejoj troviĝas tute apude. La pli luksaj hoteloj troviĝis en urbocentro, 15 minutojn for de la kongresejo piede. La universitato havas dekmilon da studentoj (ĉu tamen ĉiuj ĉeestaj?), do devus sufiĉi ĉambroj por milo da kongresanoj. Nu, tamen kelkaj el hoteloj proponitaj de UEA ja estis eksterurbe, sed troviĝis neesperantistoj ankaŭ en urbaj hoteloj.
Mia kongreso estis iom nekutima, ĉar mi promesis redakti la kongresan kurieron. Temis pri laboro, kiun mi jam faris antaŭ 21 jaroj en Tampereo, kaj kun kontento mi konstatis, ke eblis kompili tute bonan gazeton el materialo, kiun la kontribuantoj kaj kunlaborantoj produktis. Pro tio mi ne povis sekvi la kongresajn programojn en simila maniero kiel kutime.
La kongresejo ne estis aparte oportuna, ĉar la universitataj salonoj troviĝis tre dise. Eble estis la plej longdistanca kongresejo dum la pasintaj 10-15 jaroj. Tri diversaj konstruaĵoj kun relative longaj distancoj inter ili, kaj distancoj ankaŭ ene de konstruaĵoj. La salono Hodler lokiĝis tute for de la centra kongresejo, sed tie eblis ankaŭ manĝi per antaŭe aĉetitaj kuponoj. Nu, per simila prezo eblis manĝi senrezervite ekstere apud la ĉefa kongresejo. Restis neuzitaj manĝokuponoj eĉ de UK, ne nur de IJK, se vi memoras la iaman serĉon pri arkivitaj matenmanĝkuponoj de pasintaj kongresoj……
…………………………
La ĉefa movada novaĵo estis la renovigo de la statuto de UEA, kiun la membroj akceptos (aŭ eventuale nuligos) per popola voĉdonado aŭtune. TEJO havos sendependiĝon, sed restas en proksima ligo kun UEA. Krome mankis ĝenerala direktoro Osmo Buller, kies taskon prenis Veronika Poór, ŝajne grandparte senprobelme, kvankam unu voĉdono pri personoj okazis per manlevo (kaj devis esti nuligita kaj refarita per balotiloj). Osmo tamen ne mankos en estontaj kongresoj ĉar la komitato elektis lin kiel komitatanon C kaj ankaŭ kiel membron de la financa komisiono. Do, la persono, kiu eble la plej bone konas la internan agadon kaj financojn de UEA, kontrolos ilin ankaŭ estontece. Tamen pro la manko de tempo la buĝeto restis netraktita kaj devos esti traktata per interreto poste.-//

Legu la tutan tekston je: LA ONDO  - http://sezonoj.ru/2016/08/uk-6/

martes, 9 de agosto de 2016

Legindaj pliaj informoj pri ILEI kaj la venonta "jaro de la lernanto" kaj "aktivulo.net".
Tue Aug 9, 2016 5:59 am (PDT) 
Posted by: "Stefan MacGill"


Estrara Komuniko EKO 2016-23, 
pretigita en Nyiregyháza, 
Hungario, la 8an de aŭgusto.

*Al: Landaj kaj Fakaj Asocioj de UEA (aliĝintaj kaj ne). Plie al la
Komitato, Konsilianoj, regionaj komisionoj de UEA, ILEI-aktivuloj, TEJO-estraro, gazetaro, listoj, iuj AMO-partoprenintoj kaj unuopuloj.*

Tri laborkunsidoj, unu post la alia.

Pri la Konferenco de ILEI ĵus okazinta en Nyiregyháza, Hungario, ni ne raportos, ĉar nia Instruista Ligo jam detale faris tion. Tiu evento havis sian laboran flankon, kiu inkluzivis tri sinsekvajn kunsidetojn tra la ĵaŭda posttagmezo, rekte gravaj por la interesoj de UEA.

La du lastaj kunsidoj atestas la bonan kaj proksiman kunlaboron inter UEA kaj ILEI.

*1. Laborkunsido pri la pretigata retejo <Aktivulo.net>*

Partoprenis Dima Ŝevĉenko, la vicprezidanto de UEA kaj (parte) Anna Striganova. Konsentitaj la necesaj paŝoj por povi publike malfermi la novan retejon. La pli facilaj eroj pretos ĝis la fino de aŭgusto. Ŝlosila estas la detala parto de la paĝaro pri Aktivula Maturigo, kiu prezentos liston
kaj bazajn informojn pri ĉiu okazinta kaj okazonta AMO-seminario, kune kun ligo al paĝo por ĉiu unuopa seminario. 
Tiu paŝo bezonas plian programadon, por ebligi tion UEA devigas sin liveri kiom eble plej kompletajn materialojn por minimume du seminarioj, por ke la nova arĥitekturo estu testebla. Konsentite pri reformo de la ĉefmenua sistemo por aldoni falmenuojn, kio permesos aldoni pliajn temojn. Ĝis nun la retejo havas nur pasive legeblajn erojn, sed interaktivaj elementoj estos aldonataj, ĉar la arĥitekturo permesas tion. Celite publika malfermo en oktobro, sed plukonstruaj laboroj daŭros multajn monatojn post tio. La retejo estas konceptite, por ke ĝi plene entegriĝu en la plene novan asocian retejon.

*2. Laborkunsido pri Jaro de la Lernanto*
Aldoniĝis al la laborgrupo pri la Jaro du pliajn membrojn, Ivan Colling (BR) kaj Zsófia Kóródy (DE). Membro kaj estrarano Elena Nadikova (RU) pretigis detalan tabelan realigoplano, plue traktata en la grupo. Aldoniĝas al la listo de eventoj kvar novaj eroj, iuj certaj, iuj esplorataj; la plena listo sekve ampleksas 14 eventojn en ĉiuj kvin kontinentoj. Serio da artikoloj en la juli-aŭgusta numero de revuo *Esperanto* prezentos la celojn kaj planojn por la Jaro (parte jam senditaj rete al la ricevantoj de EKO-komunikoj en ĉ. la 20a de julio). Konsentite, ke la ĉefa retejo de la Jaro aperos ĉe la baldaŭ lanĉota retejo de UEA <Aktivulo.net> sed la retejo de ILEI <ilei.info> prezentos bazajn informojn; la du retejoj referencos unu la alian. Diskutite pri Filmkonkurso, kiun pretigas ILEI, ankaŭ pri
adekvata financado de la jaro.

*3. Kunsido pri Universitata Agado*

Kunsidis sepo da aktivuloj en la kampo, pluraj el ili membroj de la Universitata Komisiono de ILEI.Esprimitaj kelkaj duboj pri la starigo de komuna komisiono de UEA/ILEI/CED, kiu havus subtenan kaj kunordigajn rolojn, tute ne ordondonan. Se stariĝos ĝi funkcios egalnivele kun tiu de
ILEI kaj la du proksime kunlaboros. Skizitaj kelkaj taskoj plenumindaj, plej urĝa estas ampleksigo de la informoj en <edukado.net> pri universitatnivelaj kursoj kaj agado. La kunsido aŭdis pri nova oferto en la universitato UAM en Poznano, Pollando pri dujara programo de magistraj studoj, pri kio ni raportos pli komplete en estonta EKO-komuniko.

La estraro kunsidis tra tri pliaj tagoj

Partoprenis la konferencon 6 el 7 estraranoj – la sepa devis manki pro vizaj kialoj. Aldone estis observantoj de UEA kaj TEJO. En la PDF aperas foto de la estraro en la kunsido. Por ŝpari vojaĝkostojn, ILEI organizis estrarkunsidon tuj post la Konferenco. Notoj el la diskutoj.

*1. MITE (Modulara Instruista Trejnado en Esperanto) – kun Zsófia Kóródy*
La projekto revivigita kun alia emfazo ol origine planita ekde 2011. La emfazo nun estos je reta trejnado, kun ĉeestaj elementoj, eblaj en kelkaj mondpartoj. La retejo grandparte pretas, sub gvido de Germana Eo-Asocio/-Instituto, kunlaboras ILEI, espereble UEA.

*2 Junularo kaj TEJO – kun la observanto de TEJO, Michal Matúšov.*
* 2a Instruista Trejnado: *ebloj aldoni tion al la subvenciprogramo ĉe TEJO kaj EU. ILEI foje iĝu partnero, kunordiganto aŭ almenaŭ kunlaboru.
TEJO difinu pli precize la postulojn, taskaron, financajn implicojn pri partnereco aŭ la kunordiga rolo. En la nuna akceptita projekto de TEJO kun po 4 eŭropaj kaj 4 afrikaj landoj, ILEI kunlaboru (do sen formalaj devoj).
Planataj estas novaj projektoj EU-Azio kaj EU-Ameriko, en kiuj pli forta engaĝigo de ILEI eblos. Kadre de kunlaboro, ILEI vidas dezirinda reveki la trejn-programon “Flugiloj”.

* 2b Partoprenigi junulojn en ILEI-konferenco:* TEJO pretas pagi la aliĝkoston (unua periodo) por elektitaj junuloj en Konferenco de ILEI. Ĝi tion faras sentante la deziron, ke pli da junuloj akiru instrukapablojn. ILEI havas rimedetojn moderigi por la elektitoj la loĝkostojn.

*2c Junulara programo* ene de ILEI-konferencoj: La interkona frandvespero jam bonas, ekestu ekz. karaokeo, gufujo, dancado, vigla kvizo ktp. ILEI konsentas. TEJO kaj ILEI kunlaboru.

*2d Junaj instruemuloj* havu eblojn ekzerci siajn kreskantajn kapablojn, ekz. pere de gvido de modellecionoj en la ILEI-Konferenco (ekde Koreio “Kongreso”). En kongresoj estu ebloj por 10-minutaj intervenoj, suplemente al la tradiciaj 45-minutaj prezentoj.

*3. Pliaj temoj*

Pritakso de la ĵusa Konferenco, preparoj por la 50a Kongreso en Busano, Seulo, ideoj por 2018, precizigo de estraraj taskoj, lertigado de instruistoj, financo, eldonaĵoj, reta strategio por la Ligo, regularaj renovigoj kaj decidoj pri estontaj estrarkunsidoj fizikaj kaj perskajpaj.

Raportis: Stefan MacGill (UEA), Mirejo Grosjean (ILEI), Nyiregyháza.

========

Ĉi tiu komuniko estas disponebla laŭ la permesilo Krea Komunaĵo Atribuite Samkondiĉe 4.0 Tutmonde. Por pli da informoj vidu ĉe: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

Aperintaj komunikoj legeblaj ĉe: http://uea.org/vikio/index.php - /Komunikado_kun_LA,_FA...

Stefan MacGill -Vicprezidanto de UEA -
Strebante je konkretaj atingoj kaj rezultoj
domingo, 7 de agosto de 2016

Sukcese malfermita 49-a ILEI Konferenco 2016, jen lasta raporto.49-a Konferenco de ILEI, Nyiregyhaza, HU, 9-an de aŭgusto 2016*


*Konferenca lasta raporteto N° 3.* *Laŭ la FERMA PAROLADO de la prezidanto*


Se via taso povas enteni du decilitrojn kaj ĝi enhavas unu decilitron, oni povas konsideri duone malplenan tason aŭ duone plenan tason. Same pri nia Konferenco. Pro tio mi komencos mencii la paneojn.

Unue la starto el Nitra per du busoj, du plenplenaj busoj. La kerna problemo estis, ke mankis loko en la kelo de la granda buso kaj tute ne estis kelo en la eta buso. Niaj kongresanoj havis multajn grandajn valizojn pro longa restado en Eŭropo. Do ni devis uzi seĝon por meti la valizojn.Niaj du busoj alvenis kun malfruo.

Due la kunlaboro pri la ejoj inter la Universitato, LKK kaj nia estrarano pri Konferencoj estis malfacila. Diversaj postuloj ne bone cirkulis inter tiuj 3 instancoj kaj tio kaŭzis programŝanĝojn. Ĉiuj povis konstati tion kaj multaj el vi plendis, same mi mem.

Trie la programo alvenis iom post iom kaj ne ĉiam sekvis la publikigitan programon de la Konferenca Libro.

Ni iru al pozitivaj konsideroj.

La konferenca loko, Universitato de Ny, estis ideala loko. Facile atingebla el la urbocentro per buso, bela parko kun benkoj por babilado, diversaj ĉambroj, kunvenejoj, en promena distanco. Belaj agrablaj salonoj, komfortaj
ĉambroj por nia restado.

Aliĝis 136 personoj. Partoprenis 120 personoj. Tio estas granda sukceso.
Nia Konferenco, kiu baldaŭ akiros la nomon de Kongreso, altiras ĉiam pli da personoj. Pozitiva fakto. Laŭ la sugesto de unu el niaj membroj, Rob Moerbeek, ILEI lanĉis konkurson por financa subteno por partopreni la
Konferencon. 20 personoj uzis tiun eblon. Do tia subtenpolitiko montriĝis fruktodona.

La programo estis riĉa kaj bunta. Okazis kurso pri la hungara, okazis Eo-kurso por komencantoj (partoprenis meznombre 20 personoj, ricevos atestilon 11), kun diversaj instruistoj, ĉar mi devis organizi tiun instruadon antaŭ la Konferenco kaj mi neglektis tiun taskon. Mi pardonpetas. Mi tre dankas al Bharat Ghimire, al Ron Glossop, al Csilla Berenyi, kiuj instruis al tiu grupo. Okazis IT, Instruista Trejnado, kun ĝis 48 personoj, el kiuj 25 baldaŭ ricevos atestilon pri partopreno. 5 partoprenantoj povis fari mallongan provlecionon kaj aŭdi la komentojn de
kelkaj fakuloj. Tia 12-hora Trejnado ne donas diplomon, la fina dokumento estas simpla atestilo pri partopreno. 

Okazis simpozio kun diversaj prelegoj en rilato kun instruado kaj lernado ; tiu simpozio estis ideala kompletigo de la Instruista Trejnado. Ni danku al D-ino Ilona Koutny, kiu faris 3 prelegojn, al D-ro Duncan Charters, kiu same faris kelkajn prelegojn, same Zsofia Korody, kiu sekvis kaj kontrolis la tutan Instruistan Trejnadon. Konkludante tiun punkton, mi povas aserti, ke instruistoj ricevis abundajn informojn kaj analizojn pri sia laboro.

Okazis prezentoj pri aliaj instrueventoj, kiel tiu de Aranka Laslo kaj aliaj. Okazis prezentoj pri tute aliaj temoj, kio riĉigis la enhavon de nia Konferenco.

La estraro de ILEI nuntempe nombras 7 personojn. Bedaŭrinde Emile Malanda Nianga el Sud-Afriko ne povis alveni. La 6 ceteraj membroj estas ĉi tie, restos por kunsidi dum 3 pliaj tagoj. Aldoniĝas la vic-prezidanto de UEA Stefan MacGill kaj la reprezentanto de TEJO Michal Matuŝov.

La Komitato kunsidis trifoje kaj laboris en serena kaj pozitiva etoso. Ni bonvenigis du novajn sekciojn, unu en Tanzanio kaj unu en Barato, ni elektis Doktorinon Ilona Koutny kiel Honoran Membron de la Ligo, ni decidis
krei retan abonon al nia « juvelo »* Juna Amiko.* La Komitato aprobis la raportojn kaj senŝarĝigis la Estraron. Grava paŝo en nia harmonia kunlaboro. Ni tre danku la du protokolantojn Didier Janot kaj Jérôme Caré.

La lanĉo de la JARO DE LA LERNANTO okazis oficiale en Nitra okaze de la Tago de la Lernanto dum UK. En Nyiregyhaza kaj la Komitato de ILEI kaj la partoprenantoj havis la okazon malkovri tiun projekton kaj ekscii pri tiu
nova defio por ILEI. Ĉiuj sentu sin envolvita en tiu grava evento !

Okazis artaj kaj folkloraj prezentoj abundaj kaj altkvalitaj, kiel Attila Schimmer dum la frandvespero, la nacia vespero, kantistino kaj danca paro dum la bankedo, ferma vespero hieraŭ…. Ni povis malkovri la hungaran
folkloron kaj ĝiajn multnombrajn facetojn.

La lingva festivalo okazis en tre bela loko en la subĉiela muzeo. Pli ol dudek lingvoj prezentiĝis, inkluzive la signolingvo. Granda sukceso ! Kvankam ĝi okazis en publika loko, la publiko ne abundis.

La prezidanto de LKK 2017 Nema, estro de la korea ILEI-sekcio, povis prezenti la urbon Busano, kie ni kunvenos venontjare. Ĉiuj ricevis memorbastoneton, kiu enhavas diversajn dokumentojn.

Tri temoj konsistigis apartan fokuson en nia Konferenco : universitata agado, esperanto en lernejojn kaj esperanto-centroj. Tiuj temoj restos en la centraj pripensoj de ILEI kaj de ties aktivuloj.

Ni povis spekti tre belan filmon pri Tibor Sekelj, senlaca vojaĝanto kaj grava esperantisto por la tuta movado.

La bankedo arigis kvardeko da konferencanoj en gaja etoso. Abunda kaj bongusta manĝaĵo ĝojigis nin kaj satigis nin. Folkoraj kantoj kaj dancoj tre plaĉaj tuj fortiris la manĝantojn el siaj seĝoj al la dancsurfaco.

Paralele al la bankedo okazis nokta promenado al la lageto proksima de ĉi tie.

Dancado jam okazis dum la frandvespero, denove okaze de la bankedo inter la diversaj pladoj, kaj ĉirkaŭ Martin Strid per ĉendancoj. Moviĝi kaj amikiĝi kreas bonan etoson. Nia Konferenco estis dancema. Aikido estis prezentita fare de Mireille Grosjean ; ĝi aspektas kiel danco, tamen temas pri japana memdefenda arto.

La Internacia Vespero arigis diversajn kuraĝulojn. Ni povis malkovri diverajn talentojn. Mi tre gratulas al ĉiuj.

Duontagaj ekskursoj proponis viziton de la urbocentro, viziton de la ripozloko SÓSTÓSÓSTÓSÓSTÓSosto kaj viziton de la fabriko de LEGO brikoj.
Tuttaga ekskurso gvidis grupon per buso al la vinoregiono Tokaj ; etapo estis la vizito de la sinagogo en la urbo MAD ; alia etapo estis la urbo Abaŭjszanto, kie vidiĝas statuo kaj memorĉambro pri K. Kaloczay, same kiel
strato ; tie la urbestro akceptis la esperantistojn kaj regalis ilin per aperitivo ; alia etapo estis la vizito de ĉokoladofabriko en la urbo Szerencs kaj finfine la vizito de la urbo Tarcal kun vinkelo kaj gustumado de vinoj. La prezidantino skribis : « Mi mem ne povis partopreni ekskursojn. Sed mi ĉeestis okaze de la reveno marde vespere kaj observis gajajn mienojn kaj feliĉajn konferencanojn. Mi aŭdis nur pozitivajn eĥojn. »

La estraro kunsidas sabate posttagmeze post la fermo, dimanĉe kaj lunde. Ĝiaj membroj vojaĝos al nia hejmo lunde vespere aŭ marde. Kompreneble ĝi jam havas longan tagordon, kie aperas inter aliaj analizo de la nuna
Konferenco kaj proponoj por organizi pli bonan kongreson en la venonta jaro. Ĉar ni ĝis nun havis unu estraranon pri Konferencoj kaj niaj Konferencoj arigis 70-80 partoprenantojn, ĉar nun fariĝas kutimo, ke
partoprenas pli ol 100 personoj, ni devas pripensi pri kresko de niaj laborfortoj por niaj estontaj Kongresoj. Tio estos unu punkto inter aliaj dum nia estrarkunsido.

Ĝenerala debato estis titolo de kunveno vendrede fine de la posttagmezo.Tio estas nova programero. Temo : perspektivoj de ILEI. Enketo ebligis al ĉiuj membroj esprimi sin pri tiu temo. Tia kunveno kaj tia enketo estas
premieroj en niaj konferencoj, tre bonvenaj premieroj.

Multaj personaj kontaktoj, revidoj kaj ekkonoj, okazis ĉi tie, pri kiuj mi scias nenion. Ili estas la ne oficiala parto de tiaj kunvenoj kaj ofte ili estas same valoraj kiel la oficiala programo. Mi esperas, ke ili estis pozitivaj kaj ebligos novajn kunlaborojn kaj pluajn amikecojn.

Adaptiĝo estas la ŝlosivorto por instruistoj kaj por konferenco-organizantoj. Mi prezentis la ideon menciante la hungaran poŝtan rajdmanieron. Vidu la foton en la konferenca libro. Dum la konferenco mi eksciis, ke la origina vorto ne estas poŝta rajdmaniero sed pusta rajdmaniero, pusta estas la vasta hungara ebenaĵo. Do jen interesa
ŝanĝiĝanta formulo, lingva fenomeno.

Alvoko al prelegantoj, ke ili sendu sian tekston al Elena Nadikova cele al publikigo de prelegaro.

Alvoko por donacoj por ebligi aliĝon de personoj al nia 50-a Kongreso en Busano. Celo estas havi internacian kongresanaron.

Alvoko al membrigo de pliaj ILEI-membroj, cele al fortigo de la Ligo, kaj atingo de mil membroj.

Dankoj iras al la ok membroj de LKK. Ĉiam unu el ili deĵoris en la akceptejo.

Dankoj iras al Radojica Petrovic, estrarano pri Konferencoj.

Dankoj iras al la urbo Nyiregyhaza kaj al la universitato, kiuj sendis reprezentanton por la malferma ceremonio.

La prezidanto finis per japana vorto « kaeru » (japana vorto por la rano kaj por la reveno hejmen), bonan vojaĝon al viaj hejmoj.

Sekvis disdono de atestiloj. 

-- 
Mireille Grosjean 
cp 9 CH-2416 Les Brenets
Attachment(s) from Grosjean Mireille
1 di 1 file

miércoles, 3 de agosto de 2016

ILEI Konferencas 49-an. Sed KONGRESOS en 2017 en Koreio, 50-an.

ilei 
DU RAPORTOJ PRI LA 49-a ILEI KONFERENCO.


(1)

La 49-a Konferenco de ILEI komenciĝis sabate vespere en Nyiregyhaza, oriente de Hungario, per la kutima frandvespero, kiu estis ne nur gustuma, sed ankaŭ muzika pro la vigla koncerto de Attila Schimmer el Vieno. 
Per gastronomio kaj dancado la celo interkonatiĝo estas brile atingita.
Okaze de la malfermo dimanĉe matene salutis la Konferencanojn la rektoro de la universitato S-ro Onder, unu membro de la urba parlamento S-ro Petnehazi, kiu deklamis la poemon « La Vojo » kaj la vic-prezidanto de la departamenta konsilio S-ro Baracsi. Sekvis saluto de estrarano de UEA Lee Jung Kee, saluto de la Honora Prezidanto de Hungara Esperanto Asocio Dr Nanovfszky kaj laŭtlegado de salutmesaĝo de la hungara sekcio de la Fervojistoj (IFEF). Hungara muzikgrupo distris la partoprenantojn dum paŭzo. 
La salutado estis bunta kaj kortuŝa ; ĝi arigis 29 personojn el 28 landoj ; Rumanio estis reprezentita de S-ro Mihail Trifoi kaj Flory, tute juna esperantistino.
Dimanĉe posttagmeze la Komitato komencis sian laboron kun kvorumo. La Komitato akceptis novan sekcion en Tanzanio kaj novan sekcion en Barato. Post tio la nombro de la ILEI-sekcioj atingas 41. 
La Komitato de ILEI elektis novan Honoran Membron, plie el Hungario : D-ino Ilona Koutny. 
Marija Belosevic tre lerte organizas la Tagon de la Lernado kadre de UK ; pro tio ŝi nun ricevas du pliajn taskojn : zorgi pri la partopreno de ILEI en la Movada Foiro kaj prizorgado de deĵorplano por mastrumi la ILEI-budon. Konsekvence ŝi ricevas novan titolon : Komisiito pri kontribuo de ILEI en UK. -Nyíregyháza, HU - Mireille Grosjean - Prez de ILEI
 (2)
136 personoj aliĝis al la Konferenco. Partoprenas 120. 8 afrikanoj aliĝis al la Konferenco. Nur Adjévi ADJE el Togolando povis atingi Hungarion. Li ĉeestas en la kunsidoj de la Komitato, informas pri Afriko kaj Afrika Komisiono de UEA. 
Grava renkontiĝo por ĉiuj partoprenantoj, kiuj malkovras samideanon post ofta legado de liaj retaj raportoj. Bedaŭrinde la estrarano Emile MALANDA NIANGA ne povis atingi Eŭropon pro restado en hospitalo.
Laŭ decido de la Komitato la Konferenco 2016 en Nyiregyhaza, Hungario, estos la lasta.
En  2017 okazos en Busano, Sud-Koreio, la 50-a KONGRESO de ILEI. 
Estas fakto, ke okaze de tiu tutsemajna ĉiujara kunveno okazas la kunsido de la Komitato de la Ligo, paralele kun riĉa programo bunta. El tio ne temas pri 2-3-taga kunveno de fakuloj, sed vasta evento malfermita. El tiu konstato la Komitato decidis ŝanĝi la nomon de la aranĝo de konferenco al kongreso.
Dimanĉe vespere okazis tre bela Nacia Vespero kun koruso, solistino kantistino, duopo ludanta lokan kordinstrumenton, kies nomo estas citro, kaj folklora dancgrupo kun belaj kostumoj. Kvarpersona muzikgrupo kun gitaroj kaj « tarogato », hungartipa klarineto, ludis dum la malferma ceremonio.
Lunde la tuta tago ofertis diversajn prelegojn kaj kursojn. 20 personoj frekventas la Instruistan Trejnadon (IT). Same multe da komencantoj povas progresi per ĉeesto en kurso por ili. Kvar ĝis kvin aktivaĵoj okazas paralele ; pro tio kelkaj partoprenantoj jam plendas, ke ili ne povas ĉion ĉeesti…. Konata fenomeno dum kongresoj !
Lunde vespere la koreoj (per delegacio de 16 personoj) prezentis la urbon Busano, kie okazos la 50-a Kongreso de ILEI de la 15-a ĝis la 22-a de julio 2017. Plaĝo same bela en Busano kiel Copacabana en Rio, nubskrapuloj same altaj kiel en Tokyo, hotelo por la kongreso same luksa kiel iu Hilton. Post la prezentado okazis danco kun multaj dancistoj sur la scenejo, koreoj kaj samideanoj el la partoprenantoj. Ne mankis manĝaĵoj kaj trinkaĵoj post tiu prezento. Amikiĝo komenciĝis, torente instruistoj kaj aliaj invados Koreion en la venonta jaro. -Mireille Grosjean - Prez de ILEI -Nyiregyhaza, Hungario - 2016-08-01